Propozice závodu "Přes dva kopce 2011"

 

10. ročník

 

 

Termín:           sobota  9. 4. 2011

 

Pořadatel:      Občanské sdružení KOLO-hnát

 

Trasy:              dlouhá: 84 km, převýšení cca 1500 m;

                        krátká:  50 km, převýšení cca   900 m

 

                        Trať vede po lesních a polních cestách, silnicích a několika málo single-traielch

a je bez problému sjízdná nebo schůdná na horském kole (trekingové kolo

nedoporučujeme). Změnu trasy dle aktuálního stavu si pořadatel vyhrazuje !!!

 

                        maximální počet účastníků je 450 (na obou trasách dohromady) !!!

 

Start:              Jedomělice, sokolovna

                        dlouhá trasa v 10.00 hod., krátká trasa v 11.30 hod.

 

Cíl:                  Jedomělice, sokolovna, vyhlášení výsledků a tombola od 16:00 hod.

                        (doba trvání cca 45 min.)

 

Limit:                          dlouhá trať:    7:00 hod. od startu (tj.do 17.00 h)

                        krátká  trať:    5:30 hod. od startu (tj.do 17.00 h)

 

                        nově zaveden limit uzavírky občerstvovacích stanic:

 

                        Jedomělice po valníku (obě tratě) ve 13.30 hod.

                        Kalivody (dlouhá trať) ve 13.30 hod.

Mílý (obě tratě) ve 14:45 hod.

Bílichov (dlouhá trať) v 16:00 hod.

 

Kategorie:     

                        Krátká trasa muži

                        KM18 – muži do 18ti let

                        (rozhoduje přesné datum narození, nikoliv ročník, uvšech kategorií)

                        KM99 – muži nad 18 let

 

                        Krátká trasa ženy

                        KZ30 – ženy do 30ti let

                        KZ99  ženy nad 30 let

 

                        Dlouhá trasa ženy

                        DZ –ženy

 

 

                        Dlouhá trasa muži

                        ELITE  – všichni muži s licencí ČSC (bez rozdílu věku)

                        DM40 – muži do 40ti let

                        DM50 – muži do 50ti let

                        DM60 – muži do 60ti let

                        DM99 – muži nad 60 let

 

                        rozhodujícím faktorem při přiřazení do jednotlivé kategorie není pouze rok

                        narození, ale PŘESNÉ DATUM narození !!!

                        tzn. rozhoduje přesně kolik let Vám bude dne 9.4.2011

 

 

Měření času:  Čas každého účastníka na trati je měřen elektronicky pomocí čipů. Čipy jsou

zapůjčeny zdarma bez zálohy a musí být vráceny pořadateli ihned po projetí

cílem.

Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se

poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.

 

 

Ceny a vyhlášení:

V každé kategorii budou vyhlášeni tři nejlepší. Vítězové obdrží věcné dárky.

                       

 

Rozhodčí:       O výsledky se stará sbor rozhodčích. Protesty lze uplatnit maximálně 10.4.10

do 16:00 hod. (umístění v první desítce) a do 11.4.10 do 9:00 hod. (ostatní pořadí) při vkladu 400 Kč. Konečné slovo má hlavní rozhodčí (bude označen ).

 

Tombola:        cca 15 cen (losování bude již v pátek¨předem, dle startovních čísel),

Vyzvednutí bude možno v sobotu během dne na předem oznámeném místě

 

 

Přihlášky:       Uzávěrka přihlášek: pátek 1.4.2011 ve 24:00 hodin, pak už jen v případě

zbylých míst, přihlášení přímo na startu závodu.

 

Přihlášky je možné zasílat:

- on-line na webových stránkách www.presdvakopce.cz

- vyplněné písemně v prodejně Em-sport Slaný, Třebízského ulice

 

Proveďte prosím platbu maximálně 2 dny před nebo po přihlášení!!!

 

Platíte-li najednou za několik osob, napište vše do poznámky popř. přímo emailem na adresu kolo-hnat@seznam.cz .Originál dokladu o zaplacení vezměte sebou pro případ reklamace.

 

Vaše přihláška bude platná až v okamžiku, kdy se zaplacení startovného objeví jako položka našeho výpisu z účtu (při osobním přihlášení je možné platit hotově).

 

Startovné:      500,- Kč do 4.3. 2011 (v ceně upomínkový předmět);

 

500,- Kč mezi 5.3. -1.4.2011 (bez upomínkového předmětu),

 

600,- Kč až na místě během prezentace  – bez upomínkového předmětu !!!!!!  nejpozději  však 9.4. 2011 do 8.30 hod. (krátká trať ještě možnost 9-10.30)

 

Je dost možné, že bude již naplněn limit 450 jezdců dříve a pak již není možnost se na závod přihlásit  !!!!!

 

Pro výši startovného je důležité datum připsání částky na účet občanského sdružení KOLO-hnát !!!!!!

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na nevydání upomínkového předmětu i pro případné včasně přihlášené.

 

V období 2.4. – 9.4. 2011 není  možno platit startovné převodem !!, my už tyto platby nedohledáme ), startovné ve výši 600,- Kč je možné platit jen na místě startu (8.4.-9.4.2011) !!!

 

Startovné zahrnuje:

 

                        4 občerstvovací stanice (krátká trať jen dvě!), občerstvení v cíli, startovní číslo,

                        zdravotní a pořadatelskou službu, měření časů a zpracování výsledků, mytí kol,

lístek do tomboly

 

Platby:

 

způsob platby: na účet 51-5400820297/ 0100 vedený u Komerční banky, název účtu: Občanské sdružení KOLO-hnát; variabilní symbol: DDMMRRRR (D- den, M- měsíc, R - rok narození)

 

 

 

Ubytování:    

Není. Ubytovací kapacity na www.slansko.cz

 

Prezentace:

Jedomělice - sokolovna, v pátek 8.4.2011 od 18:00 h do 20:00 h, v sobotu 9.4.2011 pouze od 7:00 hod do 8.30 hod. (krátká trať ještě možnost 9-10.30 hod.). Později se již nelze prezentovat ani přihlásit !!! Ten kdo dorazí pozdě, bude slečny u prezentace přesvědčovat na vlastní nebezpečí !!!

 

Veškeré další informace:

Václav Čepička, Soukenická 58, 274 01 Slaný, tel.: 602 292 082 begin_of_the_skype_highlighting              602 292 082      end_of_the_skype_highlighting, www.presdvakopce.cz

                                               email: kolo-hnat@seznam.cz

 

 

Video „Přes dva kopce 2011“:  bude publikováno na našem webu

 

Dětský závod             limit účastníků je 50 dětí (tolik bude připraveno startovních čísel)

                                   start ve 12.30 od jedomělického hřbitova

                                   startovné dětského závodu je 0,- CZK

                                    přihlašování na dětský závod od cca 8.30 hod. v místě startu (bude

                                   označeno)

                                  

 

Doprovodný program:

Taneční večer v sokolovně  upřesněníme později

 

Parkování:

Parkování ZDARMA je možné na parkovišti v areálu JZD (dbejte pokynů pořadatelů přímo na místě), na malém parkovišti u fotbalového hřiště. Neparkujte na vjezdech k domům, zahradám  a na loukách a polích !!!!

 

Podmínky:

 

Závod se jede za plného silničního provozu, každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.

Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce.

Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny policie a pořadatelů.

Účastníci musí mít po celou dobu závodu nasazenu ochrannou přilbu.

Každý účastník musí k závodu použít horské nebo trekingové kolo v dobrém technickém stavu.

Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.

Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.

Účastník souhlasí s užitím osobních údajů pouze pro potřebu pořadatele závodu podle zákona č. 101/2000.

Při neúčasti na závodě a v případě neuskutečnění závodu z důvodu vyšší moci je startovné nevratné.

Parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích, dbejte pokynu pořadatelů  !!! Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s parkováním (poškození věcí, ztráta věcí apod.).

Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné závodníkům dle vlastního uvážení. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodů přírodní katastrofy, epidemie apod., startovné se nevrací. Časový limit je pro obě trasy 17:00., služby pořadatele končí v 17:15 hod, poté je možný dojezd do cíle bez regulace dopravy  a bez občerstvovacích stanic.

Po 17:00 hodině již nebude evidováno pořadí a čas závodníků

 

Pořadatel se zavazuje, že osobní data závodníků neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu příslušného zákona.

Závod se koná v přírodním parku Džbán, a proto Vás žádáme o maximální ohleduplnost k přírodě a nezahazování žádných odpadků, na občerstvovací stanici a také v cíli bude vyhrazeno místo na odpadky.